Εκπαιδευτικά Σενάρια

Οι μυρωδιές της πόλης μας και η ιστορία τους. Χαρτογραφώντας τις οσμές με το OdourCollect

  • Συγγραφείς: Γαλανοπούλου Κωνσταντία, Κόντου Βασιλική, Τρίγκατζη Άννα

  • Ηλικιακή βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο). Απευθύνεται και σε μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εκτός αν έχουν πρόβλημα με την αίσθηση της όσφρησης ή την αντίληψή της.

  • Διάρκεια: 4 μήνες (26 διδακτικές ώρες)

  • Εργαλείο/Πλατφόρμα: OdourCollect

  • Πεδίο: ο τόπος/ η πόλη των μαθητών (Μεταμόρφωση/Ελευσίνα)

  • Λέξεις-Κλειδιά: οσφρητική ρύπανση, ποιότητα περιβάλλοντος, Προφορική Ιστορία, οσφρητική αίσθηση του τόπου, ψηφιακός αισθητηριακός χάρτης

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σενάριο επιχειρεί να συνδέσει την ΕτΠ με την ΠΕ και την Προφορική Ιστορία (ΠΙ), χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Πολιτών (ΠΠ) OdourCollect. Μέσα από μια διαθεματική/ διεπιστημονική προσέγγιση, στην οποία εμπλέκονται μαθητές, εκπαιδευτικοί, η τοπική κοινωνία και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της βιομηχανίας σχεδιάζεται να επιτευχθούν παράλληλοι στόχοι (περιβαλλοντικός, επιστημονικός, πολιτειακός και ψηφιακός γραμματισμός). Η ανάδειξη του προβλήματος της οσφρητικής ρύπανσης στις σύγχρονες πόλεις μέσα από προφορικές μαρτυρίες, η δημιουργία ενός ψηφιακού αισθητηριακού χάρτη των οσμών του τόπου από τους μαθητές, εμπλουτισμένου με τις ιστορίες των κατοίκων του, η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων είναι μερικές από τις μεθόδους και τις επιδιώξεις του σεναρίου. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως υπόθεση εργασίας πάνω στο παράδειγμα της Μεταμόρφωσης και της Ελευσίνας και περιλαμβάνει δραστηριότητες στο πεδίο (π.χ. περιπάτους, συνεντεύξεις) και τη σχολική αίθουσα (π.χ. αποδελτίωση συνεντεύξεων, παρουσίαση αποτελεσμάτων).

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο