Εκπαιδευτικά Σενάρια

Γίνε και εσύ πράκτορας και βρες τους εισβολείς στο ποτάμι μας – γιατί φυτρώνουν εκεί που δεν τους σπέρνουν; Με το Pl@ntNet σε δύο αστικά ρέματα

  • Συγγραφείς: Δανάσκος Φώτιος, Κατσιγιάννη Αφροδίτη, Σμπαρούνης Θεμιστοκλής
  • Ηλικιακή βαθμίδα: Γυμνάσιο (12-15 ετών)/ δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ (μονοπάτι για τους πολίτες στο ρέμα Χαλανδρίου/ μεγάλο τμήμα προσβάσιμο με αναπηρικό αμαξίδιο) 
  • Διάρκεια:  περ. 4 μήνες (28 διδακτικές ώρες)
  • Εργαλείο/Πλατφόρμα: Pl@antNet
  • Πεδίο: αστικά ρέματα (Ρεματιά Χαλανδρίου, Ρέμα Πικροδάφνης)
  • Λέξεις-Κλειδιά: ρέμα, αστικός ιστός, ταυτοποίηση χλωρίδας, κυρίαρχα είδη φυτών, χωροκατακτητικά/ εισβάλλοντα ξενικά είδη, μεταβολές στα οικοσυστήματα, νησίδες βιοποικιλότητας 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σενάριο πραγματεύεται το θέμα της βιοποικιλότητας, εστιάζοντας στη μελέτη των χωροκατακτητικών/ εισβαλλόντων ξενικών ειδών και στους κινδύνους εμφάνισης μεταβολών στα οικοσυστήματα. Επιλέγει να εξετάσει την περίπτωση των αστικών ρεμάτων, τα οποία αντιμετωπίζει ως “νησίδες βιοποικιλότητας” στο αστικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές/τριες του Γυμνασίου, τους/τις οποίους/ες καλεί αρχικά να προβληματιστούν γύρω από βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, να εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους μελετώντας οπτικό υλικό (φωτογραφίες) και παράλληλα να προβούν σε υποθέσεις. Στο επόμενο επίπεδο απαιτεί μια πιο ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του ερευνητή, καθώς καλούνται να φωτογραφίσουν τα κυρίαρχα είδη φυτών στο τοπικό ρέμα (ρεματιά Χαλανδρίου), να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση/ ανάγνωρισή τους μέσω της εφαρμογής Pl@ntNet, να πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική έρευνα για τα συγκεκριμένα είδη χλωρίδας και να πραγματοποιήσουν εικονική πλοήγηση στην περιοχή μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Google Earth. Με την αξιοποίηση των δύο ψηφιακών εφαρμογών, Pl@ntNet και Google Earth, το σενάριο έχει ως απώτερο σκοπό, πέρα από την αναγνώριση της αξίας των ρεμάτων, τη σύνδεση της ΕτΠ με την ΠΕ με την υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στην παραγωγή πληροφορίας και την επιστημονική έρευνα. Αρωγός στην υλοποίηση του σεναρίου μπορεί να είναι ένα ΚΠΕ με πρόγραμμα για τα ρέματα (ΚΠΕ Αργυρούπολης), στο οποίο πραγματοποιείται εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη στο πεδίο (ρέμα Πικροδάφνης). 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο