Εκπαιδευτικά Σενάρια

Ο μαγικός φυτικός κόσμος ως μέσο προστασίας της ζωής. Με το Pl@ntNet/Natusfera στον σχολικό κήπο και την αυλή

  • Συγγραφείς: Καλαθά Χριστίνα, Κόλλια Σμαράγδα, Ντίνου Ιωάννα, Πετρίδου Βαρβάρα
  • Ηλικιακή βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο, Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Απευθύνεται σε μαθητές/τριες σε όλο το φάσμα των μαθησιακών ικανοτήτων (και με μαθησιακές δυσκολίες) ή/και με κινητική αναπηρία, αλλά δεν απευθύνεται σε τυφλούς/ές μαθητές/τριες
  • Διάρκεια: 3 μήνες (24 διδακτικές ώρες)
  • Εργαλείο/Πλατφόρμα: Pl@ntNet/Natusfera
  • Πεδίο: σχολικός κήπος/αυλή
  • Λέξεις-Κλειδιά: κλιματική αλλαγή, μικροκλίμα, ενδημικά φυτά, ξηροφυτικές συνθήκες, ηχορύπανση, χημική ρύπανση, κομποστοποίηση, αστική γεωργία

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σενάριο επιχειρεί να συνδέσει την ΕτΠ με την ΠΕ μέσω της χρήσης των πλατφορμών  Pl@antNet/Natusfera. Μέσα από μια διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση, στην οποία θα εμπλακούν μαθητές Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, η τοπική κοινωνία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΠΕ, Τοπικά Θεματικά Δίκτυα, ομάδες διατήρησης παραδοσιακών σπόρων και βιοκαλλιεργητές, καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα, σχεδιάζεται να επιτευχθούν παράλληλοι στόχοι (περιβαλλοντικός, επιστημονικός, πολιτειακός και ψηφιακός γραμματισμός). Η ανάδειξη του σχολικού κήπου ως περιβάλλοντος μάθησης (αναγνώριση των υπαρχόντων φυτικών ειδών με τη βοήθεια του Pl@ntNet, καταχώρησή τους σε φυτολόγιο, διάκριση σε ενδημικά και μη, ωφέλιμα και μη), η συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής ως προβλήματος (τοπικού και παγκόσμιου) που επηρεάζει τη βιοποικιλότητα και της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης για την αντιμετώπισή του, η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσης για τη δημιουργία ωφέλιμου μικροκλίματος στο σχολικό περιβάλλον μέσα από την επιλογή ανθεκτικών σε ξηροφυτικές συνθήκες ειδών φύτευσης, τον σχεδιασμό των νέων θέσεων φύτευσης, τη διαμόρφωση ενός φυτικού φράχτη για την απορρόφηση της ηχορύπανσης και της χημικής ρύπανσης και την εγκαινίαση κομποστοποίησης στο σχολείο και, τέλος, οι δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής και τοπικής κοινότητας (καλλιτεχνικά έργα, παρασκευή/συσκευασία προϊόντων από τον σχολικό κήπο, ψηφιακή αφίσα, ηλεκτρονική πρόσκληση κ.λπ.), η πρόβλεψη για τη διατήρηση του κήπου και η διαρκής ενημέρωση της πλατφόρμας του Pl@antNet, συνιστούν τη στόχευση και τις βασικές δραστηριότητες του σεναρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες στο σπίτι, τη γειτονιά, τον σχολικό κήπο/αυλή, την τάξη, το εργαστήριο πληροφορικής και τη βιβλιοθήκη.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο