Εκπαιδευτικά Σενάρια

Μνήμες από φουγάρα, καράβια και αρωματικά φυτά. Με το Pl@ntNet και το OdourCollect χαρτογραφούμε τη χλωρίδα και τις οσμές στον πρώην βιομηχανικό χώρο της Δραπετσώνας

  • Συγγραφείς: Γκοντέβας Χρήστος, Τριανταφύλλου Σταυρούλα, Φώκου Ιωάννα
  • Ηλικιακή βαθμίδα: Ε΄ & ΣΤ΄τάξη Δημοτικού/με προσαρμογή για Γυμνάσιο/Λύκειο & Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας/ δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ
  • Διάρκεια: 3 μήνες (24 δ.ώ.)
  • Εργαλείο/Πλατφόρμα: Pl@ntNet, OdourCollect
  • Πεδίο: πρώην βιομηχανικός χώρος Εργοστασίου Λιπασμάτων και Χημικών Ουσιών Δραπετσώνας
  • Λέξεις-Κλειδιά: αειφορική ανάπλαση πρώην βιομηχανικού χώρου, ανθρώπινες/βιομηχανικές δραστηριότητες, ατμοσφαιρική/οσφρητική ρύπανση, χαρτογράφηση, θεματικός χάρτης, ψηφιακή αφίσα/ καρτ ποστάλ, τοπική ιστορία, χλωρίδα, σχολικός κήπος, αρωματικά φυτά και βότανα, λαϊκή παράδοση, μυθολογία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση αξιών και δικαιωμάτων

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σενάριο επιχειρεί να συνδέσει την ΕτΠ με την ΠΕ μέσω της αξιοποίησης των εφαρμογών των ΠΠ Pl@ntNet και OdourCollect. Οι μαθητές/τριες θα κληθούν να δημιουργήσουν έναν θεματικό χάρτη του πρώην βιομηχανικού χώρου του Εργοστασίου Λιπασμάτων και Χημικών Ουσιών της Δραπετσώνας (εφεξής Εργοστάσιο Λιπασμάτων) μέσα από μία διεπιστημονική θεώρηση (φυσικές και κοινωνικές επιστήμες), με σκοπό την επεξεργασία μιας πρότασης αειφορικής ανάπλασης του πρώην βιομηχανικού χώρου. Αντλώντας στοιχεία από την τοπική ιστορία, διερευνούν τη χλωρίδα της περιοχής, το πρόβλημα των οσμών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις αλληλεπιδράσεις που αυτά παρουσιάζουν. Σύμφωνα με την κύρια μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου, γίνεται προσπάθεια να πλαισιωθεί το επιστημονικό παράδειγμα των παρατηρήσεων και μετρήσεων (Φάση 1), όπως αναδεικνύεται μέσα από τη χρήση δύο ΠΠ (Pl@ntNet για την ταυτοποίηση φυτών/βοτάνων, OdourCollect για την καταγραφή οσμών) με την εκπαίδευση αξιών και δικαιωμάτων (Φάση 2), αλλά και με τον λαϊκό πολιτισμό αναφορικά με τη θεματολογία των φυτών και βοτάνων. Το εν λόγω σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί, με τις ανάλογες τροποποιήσεις, και στην περίπτωση ενός διαθεματικού σχεδίου δράσης με θέμα τη διαμόρφωση ενός σχολικού κήπου στον αύλειο χώρο του σχολείου. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί σε πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στον βαθμό που τα αρωματικά βότανα/ φυτά αποτελούν κοινό θέμα μύθων και θρύλων πολλών διαφορετικών πολιτισμών, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες στο πεδίο του πρώην βιομηχανικού χώρου (π.χ. χαρτογράφηση, καταγραφή χλωρίδας και οσμών με τις εφαρμογές Pl@ntNet και OdourCollect, αντίστοιχα) και στον χώρο του σχολείου (π.χ. δημιουργία ψηφιακής αφίσας, ψηφιακών καρτ ποστάλ, θεματικού χάρτη).

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο