Εκπαιδευτικά Σενάρια

Άρωμα Σχολείου… Άρωμα Γειτονιάς

  • Συγγραφείς: Αβδελλή Θεολογία, Δασκαλάκη Ζαχαρένια (Μένια), Παππά Ματρώνα
  • Ηλικιακή βαθμίδα: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό Σχολείο, Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Απευθύνεται και σε παιδιά με προβλήματα όρασης ή μαθησιακές δυσκολίες.
  • Διάρκεια: 3 μήνες (20 διδακτικές ώρες)
  • Εργαλείο/Πλατφόρμα: OdourCollect
  • Πεδίο: σχολική μονάδα, περιβάλλων χώρος και οι γειτονιές των παιδιών
  • Λέξεις-Κλειδιά: ρύπανση οσμών, επιπτώσεις, σχολείο, τοπική κοινωνία, συναισθήματα, αναμνήσεις, αισθητηριακός πειραματισμός

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ρύπανση των οσμών στον χώρο του σχολείου και στις γειτονιές γύρω από αυτόν, όπου διαμένει η πλειοψηφία των μαθητών/τριών που φοιτούν εκεί, θα αποτελέσει το αντικείμενο του προτεινόμενου σεναρίου. Επιχειρείται η σύνδεση της ΕτΠ με την ΠΕ, μέσω της χρήσης του OdourCollect, επιδιώκοντας και αναδεικνύοντας μια διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση.
Το σενάριο εξετάζει τις επιπτώσεις των δυσάρεστων οσμών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, την υγεία των πολιτών της γειτονιάς, καθώς και θέματα που αφορούν σε κοινωνικές συναναστροφές, όπως ένας περίπατος με φίλους ή μια συγκέντρωση σε μια πλατεία. Αναφορικά με τον χώρο του σχολείου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συναισθήματα που γεννιούνται στα παιδιά για το ίδιο τους το σχολείο όταν αναγκάζονται να βιώνουν καθημερινά εμπειρίες δυσάρεστων μυρωδιών. Διερευνάται, λοιπόν, ο βαθμός που οι οσμές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον χώρο του σχολείου τους. Το σενάριο προτείνει αισθητηριακούς περιπάτους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας και στις περιοχές γύρω από αυτήν, τη χρήση της εφαρμογής OdourCollect, των ημερολογίων οσμών (smelldiaries) και μια σειρά δραστηριοτήτων παιγνιώδους μορφής και ιδιαίτερου αισθητηριακού πειραματισμού εντός και εκτός σχολικής μονάδας. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου, αναμένεται τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες σχετικά με τις οσμές στον χώρο του σχολείου και της ευρύτερης γειτονιάς, προκειμένου να καταστούν φορείς αλλαγών για το αειφορικό μέλλον του σχολείου και της τοπικής τους κοινότητας.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο