Εκπαιδευτικά Σενάρια

Μαθαίνω, Ερευνώ, Προστατεύω τη βιοποικιλότητα του Υμηττού. Με το Pl@ntNet στο περιαστικό δάσος και τον σχολικό κήπο

  • Συγγραφείς: Βορύλλα Βαρβάρα, Δρόσου Αικατερίνη, Μιχαηλίδου Ειρήνη.
  • Ηλικιακή βαθμίδα: Ε’ & ΣΤ’ τάξη Δημοτικού/ δυνατότητα υλοποίησης σε μικρότερους μαθητές με ανεπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ΑμεΑ (ανάγκη ισόπεδου εξωτερικού χώρου)
  • Διάρκεια: περ. 3 μήνες (20 δ.ώ.)
  • Εργαλείο/Πλατφόρμα: Pl@ntNet
  • Πεδίο: πρόποδες περιαστικού δάσους Υμηττού
  • Λέξεις-Κλειδιά: βιοποικιλότητα, χλωριδική ποικιλότητα, δασικό οικοσύστημα, περιβαλλοντικό/ βοτανικό μονοπάτι, κλιματική αλλαγή, κλείδα παρατήρησης, βοτανικός οδηγός, ενδημικά/ χωροκατακτητικά φυτά, περιβαλλοντική συνείδηση, ενεργός πολιτειότητα

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σενάριο προσεγγίζει το θέμα της βιοποικιλότητας και επιλέγει να επικεντρωθεί στη μελέτη των δασικών οικοσυστημάτων και συγκεκριμένα στη μελέτη της χλωριδικής ποικιλότητας.

Στόχος είναι να εισαχθούν οι μαθητές/τριες σε ερευνητικές διαδικασίες, καθώς συνδέει την εκπαίδευση με την έρευνα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν γνώσεις για τα φυτά (σπάνια ενδημικά και χωροκατακτητικά) και την κατηγοριοποίησή τους, θα προβληματιστούν για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χλωριδική ποικιλότητα (κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, αποψίλωση, καταπατήσεις) και αναμένεται να ενισχυθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση

Ο ερευνητικός χαρακτήρας του σεναρίου θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να πραγματοποιήσουν τη δική τους έρευνα, καθώς θα συλλέξουν στοιχεία και φωτογραφικό υλικό από το σχολικό περιβάλλον και το κοντινό περιαστικό δάσος (Υμηττός), θα χρησιμοποιήσουν κλείδες παρατήρησης και θα μάθουν τρόπους διαχείρισης του συλλεχθέντος υλικού.

Εφαρμογή: Αξιοποιώντας την εφαρμογή Pl@ntNet θα αποκτήσουν τη βιωματική εμπειρία της ενεργού πολιτειότητας, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να ταυτοποιήσουν τα φυτά και να εμπνευστούν για τη δημιουργία ενός δικού τους βοτανικού οδηγού και βοτανικού μονοπατιού. Προτείνεται, επίσης, η επικοινωνία με ειδικό επιστήμονα (βιολόγο) στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συζήτησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα στον Υμηττό.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο