Περπατώ με το GPS και ταυτοποιώ με το Pl@ntNet

14 Ιανουαρίου, 2023

AaBb

  • Σχολείο: 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
  • Δήμος: Χαλανδρίου
  • Τάξη: Β’
  • Ηλικία μαθητών/ τριών: 13-14 ετών
  • Αριθμός Συμμετεχόντων: 65
  • Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Φώτης Δανάσκος (ΠΕ04.05, γεωλόγος)
  • Σχολικό έτος: Απρίλιος 2020-Μάιος 2021
  • Διδακτικές ώρες: 12
  • Πλατφόρμα/ Παρατηρητήριο Πολιτών (Π.Π.): Pl@ntNet

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με βάση το έκτο εκπαιδευτικό σενάριο που δημιουργήθηκε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΕργΠΕ του ΕΚΠΑ. Οργανώθηκε σε δύο φάσεις, οι οποίες προσαρμόσθηκαν εξαιτίας των υγειονομικών δεδομένων της περιόδου.
Στόχος του προγράμματος είναι η αναγνώριση χλωρίδας στο προαύλιο του σχολείου μας, η καταγραφή της και εντοπισμός της θέσης με τη χρήση του ενσωματωμένου GPS και της εφαρμογής Google Earth στα έξυπνα τηλέφωνα των μαθητών/τριών.
Η πρώτη φάση υλοποιήθηκε μέσω webex, όπου πραγματοποιήθηκε η εξοικείωση των μαθητών με το εργαλείο Pl@ntNet σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Google Earth. Η αρχική χρήση της πλατφόρμας έγινε στις οικιακές αυλές των μαθητών και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε ομάδες μαθητών στην αυλή του σχολείου. Αξιοποιήθηκαν φύλλα εργασίας ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών έγινε με παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων στην τάξη.

Γίνετε μέλος του Δικτύου μας

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο