ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

“Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και
 Επιστήμη των Πολιτών”
(ΠΕγΑΕτΠ)

Mε την επιστημονική και συντονιστική ευθύνη του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη του Δικτύου ΠΕγΑΕτΠ, να ενημερώνεστε και να συμμετέχετε στις δράσεις του ( Facebook – Twitter ),
μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί.

Όλα τα στοιχεία σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα δημοσιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί κανένα από αυτά για άλλους σκοπούς και χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

Φόρμα Εγγραφής

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο