Τα δάση και η κλιματική αλλαγή

13 Ιανουαρίου, 2023

AaBb

  • Σχολείο: 8ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου
  • Δήμος/ περιοχή: Μαρούσι
  • Τάξη Στ΄
  • Ηλικία/ες μαθητών:  11 ετών
  • Αριθμός μαθητών: 24
  • Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιάννης Βασιλούδης, ΠΕ70
  • Χρόνος υλοποίησης: Ιούνιος 2022
  • Διδακτικές ώρες: 4
  • Πλατφόρμα/ Παρατηρητήριο Πολιτών (Π.Π.): PlantNet

Η συγκεκριμένη δράση επιλέχτηκε να είναι η τελευταία δράση του πολύμηνου προγράμματος Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος. Αρχικά έγινε η παρουσίαση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα εμπλέκονταν οι μαθητές/τριες και στη σύνδεσή τους με όλα όσα είχαν διδαχθεί στο μάθημα των Φυσικών αλλά και κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε όλη τη διάρκεια της δράσης ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν υποβοηθητικός. Οι ομάδες έκαναν τις καταγραφές των διαφορετικών ειδών και στη συνέχεια με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν τα είδη. Η δράση ολοκληρώθηκε με φυτεύσεις λαχανικών.

Γίνετε μέλος του Δικτύου μας

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο