Οι μυρωδιές τις πόλης και η ιστορία τους- Χαρτογραφώντας περιβαλλοντικές οσμές με το OdourCollect.

14 Ιανουαρίου, 2023

AaBb

  • Σχολείο: 1ο Λύκειο Μεταμόρφωσης
  • Δήμος: Μεταμόρφωση
  • Τάξη:  Β’
  • Ηλικία: 16-17 ετών
  • Αριθμός συμμετεχόντων: 21 μαθητές
  • Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Άννα Τρίγκατζη (ΠΕ02) & Αλεξάνδρα Ηλία (ΠΕ88.01)
  • Χρονιά Υλοποίησης: Μάρτιος- Μάιος 2021
  • Διδακτικές ώρες: 8
  • Πλατφόρμα/ Παρατηρητήριο Πολιτών (Π.Π.): OdourCollect

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο σχολείο μας συνδέθηκαν με το έκτο εκπαιδευτικό σενάριο που συν διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.
Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στόχευε στο να γίνουμε Ερευνητές των οσμών της πόλης μας που συνεισφέρουν στην Επιστήμη των Πολιτών με τα δεδομένα που εισάγουν στην πλατφόρμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Πολιτών για τις Οσμές “OdourCollect” συνάγουν συμπεράσματα για την οσφρητική ταυτότητα του τόπου μέσα σε μια ιστορική προοπτική και λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες που συνειδητοποιούν τα προβλήματα του τόπου τους και συνεισφέρουν στη λύση τους.
Η πρώτη φάση του προγράμματος σχετιζόταν με την πρώτη συνάντηση με τους μαθητές/τριες με σκοπό την ενεργοποίηση των αισθήσεων. Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το padlet και το Google docs. Στη φάση αυτή η μαθητές έβγαλαν μια φωτογραφία από το μπαλκόνι του σπιτιού τους, εντόπισαν τις οσμές και αναφέρθηκαν στα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν.
Η δεύτερη φάση αφορούσε στην ανάδειξη των άσχημων οσμών και τη σύνδεσή τους με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πλατφόρμας “International Odour Observatory”. Με εργαλεία τον καταιγισμό ιδεών, την δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (οσμές, αιτίες, συνέπειες και συναισθήματα) την δημιουργία της εικόνας για την πόλη, το περιβαλλοντικό μονοπάτι και τη δημιουργία ψηφιακού χάρτη οσμών ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Γίνετε μέλος του Δικτύου μας

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο